Werken in de wijk is zo bijzonder

‘Je stapt echt in iemands wereld, de mensen thuis zijn authentiek.’ 

Froukje vindt werken met mensen fascinerend. Ze werkt als verzorgende IG en daarnaast in verpleeghuizen en momenteel werkt ze met veel plezier in de thuiszorg als contactverantwoordelijke en praktijkdeskundige infectiepreventie. . ‘Dat een-op-een contact met een cliënt, maakt het werk in de wijk zo bijzonder. Er speelt zich heel wat af achter de voordeur. Dat persoonlijke karakter, raakt mij enorm.’

 

Froukje is begonnen in de zorg als helpende, daarna volgde ze de opleiding tot verzorgende IG. In haar ontwikkeling heeft ze met veel doelgroepen te maken gehad. Dat was erg leerzaam. Daarnaast deed ze ook vrijwilligerswerk, als hulp in de keuken en bediening, waar mensen met een geestelijke beperking of psychiatrische problemen kwamen eten.

Die ervaringen neemt ze nu dagelijks mee bij haar werk in de wijk. ‘Je stapt echt iemands wereld binnen, de mensen thuis zijn authentiek. Ze durven hun persoonlijkheid te laten zien. Ze voelen zich veiliger. Dat is wezenlijk anders dan in het verpleeghuis. De ervaring die ik heb, is dat mensen, zodra ze niet in hun vertrouwde omgeving zijn, minder van zichzelf laten zien’. Volgens Froukje is dat directe persoonlijke contact een goede basis voor de vertrouwensband die ontstaat: ‘Van sommige cliënten word je contactverantwoordelijke en neem je de zorg als het ware van ze over.

Zo kun je in overleg met de cliënt en bijvoorbeeld een huisarts, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige of andere behandelaar de zorg heel persoonlijk op iemands situatie afstemmen. Die mate van betrokkenheid, het samenwerken en het vertrouwen dat je krijgt, geeft enorm veel voldoening’.

 

Geluksmomentje

Is het werk in de wijk niet eenzaam? ‘Ook al werk je een-op-een bij een cliënt, je kunt elke dag terugvallen op je team. In die zin doe je het werk samen. De zorgafspraken die je met een cliënt hebt afgestemd, wordt door het team opgepakt. Als dat leidt tot een verbetering in de gezondheidssituatie, is dat een heus geluksmoment. Daar doe je het voor, met elkaar! Maar het vraagt ook veel van jezelf, want je moet je kunnen aanpassen aan iedereen die je tegenover je krijgt. Het helpt als je niet bang bent nieuwe mensen te ontmoeten, bijvoorbeeld wanneer je als eerste een nieuwe cliënt bezoekt die start met thuiszorg. Elke nieuwe cliënt is een puzzel om te ontdekken. Het werk is daardoor erg gevarieerd. En je bent lekker buiten, dat uitwaaien op de fiets is heel fijn…’

Pandemie

Corona is een onderdeel van het dagelijks leven. Stichting Eykenburg heeft vanaf de start van de pandemie goed gezorgd voor voldoende beschermende materialen. Een hele geruststelling aldus Froukje, ‘want ons werk speelt zich af in de nabijheid van de cliënt. Corona zorgt ervoor dat je extra alert bent op veranderingen in iemands gezondheid. Een hoestje hoeft niet zomaar een hoestje te zijn. Daarnaast zie je dat eenzaamheid een actueel onderwerp is geworden doordat mantelzorg in sommige gevallen is afgenomen. Men is voorzichtig. Daarom is het juist zo belangrijk je tijd te nemen voor je cliënt. Tijdens het zorgmoment praten we er samen over, dat zijn heel persoonlijke gesprekken. Belangrijk uitgangspunt in die gesprekken is om te blijven kijken naar wat nog wel kan. Dat levert vaak prachtige verhalen op. En de cliënt kan weer vooruit. Wat dat betreft heeft dat mijn beeld van de thuiszorg wel veranderd. Ik dacht altijd dat het anders was, dat het minder diepgang heeft dan ik nu ervaar. Het is juist een prachtig vak, en ik zou willen dat anderen die nog geen duidelijk beeld hebben van de thuiszorg, zich eens goed laten informeren. Als je daar voor open staat, gaat er een wereld voor je open!’

Benieuwd naar jouw persoonlijke mogelijkheden in de wijk? Of wil je weten wat de thuiszorg precies inhoudt? Meld je dan aan en stuur een bericht naar werken@eykenburg.nl. Je bent van harte welkom!