Scholingskalender 2022 Evita Zorg voor zorgprofessionals uit regio Haaglanden e.o.

De Evita Academie in Den Haag (Benoordenhout) organiseert ook in 2022 scholingen en opleidingen voor zorgverleners uit de regio Haaglanden e.o

De Evita Academie in Den Haag (Benoordenhout) organiseert ook in 2022 scholingen en opleidingen voor zorgverleners uit de regio Haaglanden e.o. Het gaat om een afwisselend aanbod van zowel korte (inloop)scholingen van een dagdeel als ook meerdaagse scholingen.

De scholingen zijn soms heel praktisch van aard, bijvoorbeeld een training basiszorg, scholing BIG vaardigheden, verlenen van eerste hulp of een inloopscholing over steunkousen en ACT-zwachtelen. Maar de Evita Academie biedt ook scholingen aan die meer over algemene zaken gaan waar je in de ouderenzorg mee te maken krijgt, bijvoorbeeld over veel voorkomende ziektebeelden (dementie, hartproblemen, CVA’s), hoe je zelfredzaamheid bij ouderen kunt stimuleren, omgaan met (moeilijk) gedrag en regie in de laatste levensfase. Kortom: de Evita Academie biedt alle zorgverleners in de regio Haaglanden en daarbuiten de kans om bij te blijven in het vakgebied van de ouderenzorg.

Meer informatie en aanmelden

Bekijk de complete scholingskalender op de website van de Evita Academie (Evita Academie – Evita Zorg). Voor meer informatie en aanmelden, stuur dan een mail naar de HR afdeling van Evita (opleidingen@evitazorg.nl).